skip to Main Content
Szop Pracz - 691-055-836 - Zadzwoń teraz

Zabrudzona wykładzina z wyższym runem

Niezwykle zabrudzona wykładzina z wyższym runem, co utrudnia jeszcze pracę nad nią. Tutaj czyszczenie odbywało się w dwu etapach, najpierw użyłem prespray a potem detergent i wypłukanie.

Czas schnięcia w tym przypadku może być dłuższy niż jedna doba

Back To Top